Blog

Analiza parametrów krwi u sportowców

Kompleksowe podejście do analizy markerów krwi w sporcie, właściwe profilowanie i monitorowane, daje możliwości wglądu w stan odżywienia i fizjologiczny sportowca.